Właściwości silikatów

Wyroby wapienno-piaskowe, inaczej nazywane silikatami produkowane są wyłącznie z surowców naturalnych. Główne składniki wyrobów silikatowych to; piasek, wapno, woda - które są wolne od związków szkodliwych i trujących a pod względem emisji promieniotwórczości naturalnej, zostały zaliczone do najbezpieczniejszych wśród materiałów budowlanych. Wapno jako wiążący środek jest znane i stosowane od wieków w budownictwie, ponadto niszczy drobnoustroje zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów. Ceny wyrobów silikatowych są konkurencyjne w stosunku do wszystkich materiałów budowlanych. Porównanie kosztów wykonania równorzędnych ścian z wyrobów silikatowych i innych materiałów jednoznacznie świadczy o opłacalności silikatów. W zależności od rodzaju materiału, stosując silikaty uzyskujemy 20 - 30 % oszczędności przy budowie domu.

Ich duża przyczepność do zapraw budowlanych znacznie przyśpiesza i ułatwia proces murowania. Trwałość porównywalna jest do kamienia naturalnego.
Zalety, które wyróżniają wyroby silikatowe spośród innych materiałów budowlanych to:

 • Silikaty to materiały budowlane najwyższej klasy.
 • Wytwarzane są z surowców naturalnych: piasku, wapna i wody.
 • Wytrzymałość i trwałość

  Standardowo wyroby silikatowe produkowane są w klasach wytrzymałości 10, 15 MPa. Klasy zapraw zwykłych 10 i 20 MPa. Zaprawy do spoin cienkich firmy TUBAG - PPK - klasy 14 MPa i VARIO G - klasy 16 MPa.

  silikaty wytrzymałość

 • Z naturalnych surowców

  Silikaty zaliczane są do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych. Kryterium dotyczące ograniczenia w wyrobie stężenia pierwiastków potasu, radu i toru jest zawsze spełnione f1 « 1. Kryterium drugie, dotyczące ograniczenia radu, jest również zawsze spełnione f2 « 185 Bq/kg.

 • Akumulacja cieplna

  Masywne ściany z silikatów akumulują ciepło, umożliwiając zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatur w zimie przy spadku, a latem przy wzroście temperatur na zewnątrz budynku. Ściany z silikatów bardzo dobrą akumulacyjność cieplną zawdzięczają dużej gęstości wyrobów, która wynosi:

  • wyroby drążone - od 1200 do 1400 kg/m³
  • wyroby pełne - od 1800 do 2000 kg/m³

  silikaty ciepło

 • Mrozoodporność

  Wyroby silikatowe charakteryzują się wysoką odpornością na działanie mrozu - 25 cykli zamrażania - odmrażania. Elewacje z silikatów nie wymagają tynkowania.
  Silikaty mogą być stosowane do wykonywania ścian zewnętrznych w każdych warunkach klimatycznych.

 • Korzystny klimat w pomieszczeniach

  Ze względu na silny odczyn zasadowy silikaty posiadają wysoką odporność na korozję biologiczną - zapobiegają rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej. Równie wysoka jest odporność silikatów na korozję chemiczną. Silikaty stabilizują wilgotność i temperaturę powietrza w pomieszczeniach.

 • Przyjazny dla środowiska

  Silikaty nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję, użytkowanie i ewentualny recykling. Proces produkcji wyrobów silikatowych jest energooszczędny.

 • Izolacyjność akustyczna

  Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  "Dział IX §323.1 Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach".

  silikaty dźwięk

 • Odporność ogniowa

  Elementy ścienne silikatowe są materiałem całkowicie niepalnym. W przypadku wystąpienia pożaru, zanim nastąpi naruszenie struktury silikatu (co następuje w temperaturze powyżej 600 °C), najpierw wydobywa się z muru wolna i przy temperaturze ok. 600 °C związana chemicznie woda krystaliczna. Ściany z silikatów zapewniają wysokie bezpieczeństwo pożarowe budynku, umożliwiając w czasie pożaru bezpieczną ewakuację ludzi i zwierząt. W czasie pożaru silikaty nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji/
  Podstawową wielkością charakterystyczną budynku związaną z pożarem jest odporność ogniowa.

  silikaty ogień

 • Izolacyjność cieplna

  Wymagania dotyczące oszczędności energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dział IX "Oszczędność energii i izolacyjność cieplna", budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

  silikaty ciepło

Silikaty to materiał uniwersalny, ma zastosowanie w różnych rodzajach budownictwa, spełnia oczekiwania stawiane przez surowe normy oraz konstruktorów i projektantów. Dodatkową zaletą wyrobów silikatowych jest to, że mogą być barwione na różne kolory i oprócz koloru naturalnego - białego, mogą być; czerwone, żółte, czarne, zielone itp.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że przyszłość w polskim budownictwie będzie należeć do silikatów. W miarę upływu czasu zostają docenione walory ekonomiczne i ekologiczne wyrobów wapienno - piaskowych, a stereotypy, że jest to materiał zimny powinny już dawno odejść w niepamięć, gdyż przykładowo; ściana, gdzie wewnątrz budynku zastosujemy bloczki silikatowe o grubości 24 - 18cm z zewnętrznym ociepleniem 15 cm styropianu i tynku cienkowarstwowego, osiąga współczynnik przenikania ciepła "K" w granicach 0,22 - 0,24, tj. poniżej wymagań stawianych przez Polską Normę. Uzyskujemy w ten sposób bardzo niski koszt budowy 1m² muru przy niskim współczynniku przenikania ciepła, co w obecnych czasach jest znaczącą zaletą.

Projekt i wykonanie Net Partners